ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΗΣ»

Τιμητική εκδήλωση για τον Δημήτρη Λόη, μαθητή του Π.Σ.Π.Α., που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, το 1943.

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Κτίριο Παλαιάς Βουλής)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ