Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Οι ιδέες που υποθεμελιώνουν τους δεδομένους σκοπούς και καταξιώνουν την πολιτιστική προσπάθεια του Συλλόγου μας είναι αφενός οι αρχές του Ανθρωπισμού κι αφετέρου οι κοινωνικές Αρετές. Πρόκειται για τις πνευματικές συντεταγμένες του Συλλόγου μας, για το ιδεολογικό μας στίγμα:

Α΄ οι αρχές του Ανθρωπισμού

Από τη θεωρία του πολιτισμού δανειζόμαστε τις στοιχειώδεις τέσσερεις πολιτιστικές Αξίες σαν ένα «minimum αποδοχής», ακριβώς γιατί είναι αβίαστα προσιτό σε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο:

Η Ειλικρίνεια

Πρώτη προβάλλει η πολιτιστική Αξία Ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια τόσο στη σχέση, στην ανταπόκριση με τους άλλους ανθρώπους, όσο και η ειλικρίνεια σε σχέση με τον εαυτό μας, σε αντίθεση με το ψέμα και όλες εκείνες τις ατελείωτες, περίτεχνες σκοπιμότητες, που ποτέ δεν έχουν ωφελήσει την Αλήθεια. Η πρόταση είναι απλή: Η ειλικρίνεια είναι αγαθό, αποτελεί Αξία.     

Η ελευθερία

Δεύτερη πολιτιστική Αξία είναι η Ελευθερία, που στα κοινά εκφράζεται με τη Δημοκρατία. Σύμφυτη με την ιδιότητα «άνθρωπος» η Ελευθερία, απλούστατα δεν ζυγίζεται μ’ όποια ενδεχόμενη αντιπαροχή, ακόμα κι αν πρόκειται για την ίδια σου την ζωή (η ελληνική ιστορία είναι κατάσπαρτη απ’ τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά) ή κι αν πρόκειται μόνο για την μοντέρνα, περιλάλητη «ησυχία μου». Η Ελευθερία είναι αγαθό και δεν συζητείται, με την έννοια πως μ΄ όποιον συζητεί την ελευθερία του, απλούστατα συ αρνείσαι να κουβεντιάσεις.

Ο πόθος για ψυχικό ανέβασμα

Η εσωτερική κίνηση, ο πόθος για εσωτερικό, ψυχικό Ανέβασμα είναι η Τρίτη πολιτιστική Αξία. Είναι ενδεχόμενο ν΄ ακούγεται σαν παραδοξολογία, αλλά και όμως η λαχτάρα για «τα άνω»  απαντάει σε ανθρώπινη βιολογική ανάγκη. Ο άνθρωπος είναι καμωμένος για να ποθεί το ανέβασμα και να ανέβει.

Ο Αγώνας

Τέταρτη πολιτιστική Αξία είναι η προσπάθεια, ο Αγώνας  που χωρίς αυτόν δεν πραγματώνεται ούτε η ειλικρίνεια, ούτε η ελευθερία, ούτε το ανέβασμα. Ο «καλός αγώνας» στη ζωή είναι η ζωή, γιατί την καταξιώνει. Όποιος δεν είναι λιποτάκτης είναι Αγωνιστής με «α» κεφαλαίο.