Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΕΓΑΣΗ

Το σχολείο στεγαζόταν από το 1929-1937 στο κτήριο της οδού Σκουφά 43 μαζί με το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρά το πλεονέκτημα όμως αυτό το κτήριο δε διέθετε χώρους αναγκαίους για την απρόσκοπτη λειτουργία του και ήταν ανεπαρκές να περιλάβει ακόμη και τις τάζεις των Σχολείων του. Γι’ αυτό τον λόγο από το 1938 εκμίσθωσε οικία στην οδό Τσακάλωφ 42 στην οποία στεγάστηκαν η 5η και η 6η τάξη του πολυθέσιου Δημοτικού, ο σχολικός κινηματογράφος και το γραφείο του γραμματέα της μετεκπαίδευσης.

Στο κεντρικό κτήριο παρέμειναν οι λοιπές τάξεις, τα εργαστήρια του Σχολείου, η μαθητική βιβλιοθήκη, το ιατρείο, το ψυχολογικό εργαστήριο, τα γραφεία, δεν υπήρχε όμως αίθουσα εορτών και διαλέξεων. Το Σχολείο μετέτρεπε, όταν υπήρχε ανάγκη, σε αίθουσα συγκεντρώσεων τις δύο παρακείμενες μεγάλες αίθουσες του πρώτου ορόφου ανοίγοντας τη μεγάλη ξύλινη πόρτα που τις χώριζε.

Το κεντρικό κτήριο του Π.Σ. επιτάχθηκε τον Νοέμβριο του 1940 και παρέμεινε επιταγμένο μέχρι τον Ιούνιο του 1947, δηλαδή για επτά ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου το κατέλαβε η υπηρεσία της παθητικής αεράμυνας και μετέτρεψε το ισόγειο σε καταφύγιο, ενώ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής καταλήφθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα. Αυτά παρέμειναν στο σχολείο μέχρι την ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας (12 Οκτωβρίου 1944).

Οι ζημιές από την κατάλnψn του κτηρίου υπήρξαν μεγάλες. Η αίθουσα του εργαστηρίου Φυσικής και Χημείας καταστράφηκε εντελώς από δυναμίτιδα, που είχαν τοποθετήσει οι Γερμανοί, στο κτήριο, πριν το εγκαταλείψουν, το οποίο επίσης κινδύνευσε να καταστραφεί ολοσχερώς.

Πολλά από τα πολύτιμα έπιπλα του Σχολείου και τα όργανα του εργαστηρίου Φυσικής και Χημείας χάθηκαν, εκτός από εκείνα που είχαν μεταφερθεί στο Παράρτημα της οδού Τσακάλωφ.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής το Π.Σ. λειτούργησε πλημμελέστατα. Τα μαθήματα γινόταν στο Παράρτημα στο οποίο όμως υπήρχαν μόνο τέσσερις αίθουσες. Έτσι το Σχολείο διαιρέθηκε σε τρία τμήματα, το καθένα από τα οποία διδασκόταν μόνο λίγες ώρες ημερησίως. Μαθήματα γινόταν και μέσα στο ναό του Αγίου Διονυσίου και σε άλλες αίθουσες που παραχώρησαν γονείς μαθητών. Το Πειραματικό Σχολείο τα επτά τελευταία χρόνια της πρώτης περιόδου της ιστορίας του δε λειτούργησε ως πειραματικό, αλλά ως ένα κοινότατο σχολείο, αν και το προσωπικό του εργάστηκε με ενθουσιασμό και αυταπάρνηση.

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ

Το σχολικό έτος 1952-1953 ανοικοδομήθηκε με τη φροντίδα του Διευθυντή Νικόλαου Μελανίτη η αίθουσα του εργαστηρίου Φυσικής και Χημείας και κατασκευάστηκε σ’ αυτήν αμφιθέατρο, όπως και προπολεμικά, με δαπάνη του ΥΠ.Ε.Π.Θ., του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και των μαθητών. Στη νέα αίθουσα του εργαστηρίου τοποθετήθηκαν τα όργανα και τα σκεύη που είχαν διασωθεί, επειδή είχαν μεταφερθεί στο παράρτημα της οδού Τσακάλωφ 42 στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, αλλά αγοράστηκαν και νέα.

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣΠΑ (1929-1947)

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣΠΑ (1947-1956)

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣΠΑ (1956-1958)

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣΠΑ (1958-1969)

Ε’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣΠΑ (1969-1974)

ΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣΠΑ 

1η Φάση (1975-1982)

2η Φάση (1983-1996)